NUMER AWARYJNY: 798 031 382 bok@aqua-cedry.pl
Aktualizacja Cennika

Aktualizacja Cennika

W związku ze zmianą „Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” zaktualizowaliśmy cennik oraz wniosek o wydanie warunków technicznych dostawy wody/ odbioru ścieków. Obydwa dokumenty znajdują się w...
Nowa wysokośc cen i stawek

Nowa wysokośc cen i stawek

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Decyzją nr GD.RZT.70.203.32.D.2020.KR Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdzona została nowa wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe...
Nowe biura Aqua Cedry

Nowe biura Aqua Cedry

Powstała niedawno gminna spółka wodno-kanalizacyjna Aqua Cedry zmieniła swoją siedzibę. Spółka dalej urzędować będzie w pomieszczeniach po byłej Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopska przy ulicy Osadników Wojskowych 7 – jednak już nie na parterze, a na pierwszym...
Komunikat AQUA CEDRY

Komunikat AQUA CEDRY

AQUA CEDRY Sp. z o.o. w organizacji uprzejmie informuje, iż od miesiąca stycznia 2020 r. eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Cedry Wielkie przejęła spółka prawa handlowego powołana przez Radę Gminy Cedry Wielkie (jedynym udziałowcem i właścicielem Spółki...