NUMER AWARYJNY: 798 031 382 bok@aqua-cedry.pl
Aktualizacja Cennika

Aktualizacja Cennika

W związku ze zmianą “Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” zaktualizowaliśmy cennik oraz wniosek o wydanie warunków technicznych dostawy wody/ odbioru ścieków. Obydwa dokumenty znajdują się w...
Nowa wysokośc cen i stawek

Nowa wysokośc cen i stawek

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Decyzją nr GD.RZT.70.203.32.D.2020.KR Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdzona została nowa wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe...
Aktualizacja Cennika

Zapraszamy do biura AQUA CEDRY celem podpisywania umów!

Szanowni Państwo, mamy dla Państwa przygotowane Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Zapraszamy serdecznie do BIURA AQUA CEDRY sp. z o.o., ul. Osadników Wojskowych 7, 83-020 Cedry Wielkie celem podpisania umowy. Biuro Obsługi...