NUMER AWARYJNY: 798 031 382 bok@aqua-cedry.pl

W związku ze zmianą „Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” zaktualizowaliśmy cennik oraz wniosek o wydanie warunków technicznych dostawy wody/ odbioru ścieków. Obydwa dokumenty znajdują się w Folderze : „Dokumenty do pobrania” http://aqua-cedry.pl/dokumenty-do-pobrania/